טכנולוגיה

frame 7 HE

ניהול פרויקטים

הטכנולוגיה של ביו-חץ כוללת מערכת הפרדה חדשנית ומוגנת בפטנט, אשר מפרידה את התערובת של פסולת מוצקה לחלקים שונים, ובכך מאפשרת את הפרדת החומר האורגני כחומר מזין למערכת העיכול האנאירובית, ואת השבתם בחזרה של חומרי גלם מסוימים לשם מחזור. בהתאם לכך, החומר שנותר ממערכת (תהליך) ההפרדה הוא חלק קטן יחסית, ועל-כן ההיקף הנדרש של הטמנה באדמה יורד באופן ניכר.

 

תיאור התהליך של ביו-חץ

הטכנולוגיה של ביו-חץ כוללת מערכת הפרדה חדשנית ומוגנת בפטנט, אשר מפרידה את התערובת של פסולת מוצקה לחלקים שונים, על-מנת להפריד את החומר האורגני כחומר מזין נקי למערכת העיכול האנאירובית, ולהשיב בחזרה חומרי גלם מסוימים לשם מחזור. בהתאם לכך, החומר שנותר ממערכת (תהליך) ההפרדה הוא חלק קטן יחסית, ועל-כן ההיקף הנדרש של הטמנה באדמה יורד באופן ניכר.

מערכת ההפרדה ההידרו-מכאנית כוללת מספר מרכיבים כדלקמן: מסננים, אגני מים לשיקוע, מגרסות, מגרסות הידראוליות, מסועים, מגנטים, זרמי פוקו ועוד.

תהליך ההפרדה מבוסס על תכונות השיקוע השונות של חומרים שונים.

התהליך מיועד להשיג יכולת הפרדה גבוהה של יותר מ- 95%, אשר תאפשר את הטיפול בזרמים הומוגניים של פסולת ותהפוך את המחזור לאפקטיבי הרבה יותר.

tech 1

תהליך ה- AD

טכנולוגיית ה- AD לטיפול בפסולת של ביו-חץ מבוססת על מערכת רטובה (סך המוצקים קטן מ- 15%). הטיפול עושה שימוש בכורים (כבשנים) בעלי קצב גבוה בתהליך דו-שלבי: התוצאה הסופית של תהליך ה- AD תהיה ביו-גז באיכות גבוהה, הכולל 60%-70% מתאן (CH4) ושיפור ניכר של הקרקע, אשר כעת מוכנה לתהליך הדישון באמצעות קומפוסט, נקיה מחומרים מזהמים כגון זכוכית או מתכת.